Product Image

Màng PE 3.5kg x Khổ 50cm Quấn Hàng

In Stock

210,000  165,000